Birim ve Hizmet

 1. Görev Ünvanı                       : Yardımcı Hizmetler Sorumlusu
 2. Görevin Ana Amacı             : Odanın iç ve dış hizmet, temizlik ve Genel Sekreterin görevlendirebileceği diğer görevlerde faaliyet göstermek üzere Yönetim Kurulu kararıyla atanan bir Yardımcı Hizmetler Sorumlusu bulunur.
 3. Bağlı Olduğu Unvan           : Genel Sekretere bağlı olarak çalışır.
 4. Kendisine Bağlı Ünvanlar: -
 5. İş İlişkileri: Oda Üyeleri, Oda Organları, Genel Sekreter ve tüm birimlerle sürekli temas halindedir
 6. Yokluğunda Vekalet Eden:-
 7. Görev ve Yetkileri:
  • Odanın temizlik işlemlerinden birinci derecede sorumludur
  • Oda çalışanlarına ve misafirlere çay, kahve vb. sunmak.
  • Görevini yerine getirmesi için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi, temizlenmesi ve hijyenik şekilde bulundurulmasından sorumludur.
  • Akşam herkes çıktıktan sonra odanın kapanmasını kendisi yapar.
  • Toplantı, Eğitim vb. çalışmalarda gerekli servisleri yapar.
  • İhtiyaç halinde kurum/kuruluşlara gerekli olan evrakların ulaştırılmasını sağlar.
  • İhtiyaç olduğunda evrak dağıtım işlerini yapar
  • Genel sekreter ve Oda Sicil memuru tarafından hizmetliler arasında iş bölümü yapılır.
  • Çalışma arkadaşları ile ekip ruhu çerçevesinde çalışmaktan sorumludur
  • İhtiyaç durumlarında çalışma arkadaşlarına yardımcı olur.
  • Genel sekreterliğin verdiği görevleri yerine getirir.
 8. Aranan Nitelikler:
  • Öğrenim: En az lise mezunu olmalıdır
  • Kurumun Politika ve Hedeflerini benimsemiş olmak
  • Sorumluluk Duygusu Gelişmiş olmak
  • İnsan ilişkileri ve ikna kabiliyeti güçlü olması
  • Değişim ve Yeniliğe açık olmak.
  • Doğru iletişimi her aşamada kurabilme yeteneğine haiz olmak