Odamızdan Haberler

Odamızdan Haberler

ARDEŞEN İHRACATA HAZIRLANIRKEN ÜRETİM YAPACAK YERİMİZ YOK

ARDEŞEN İHRACATA HAZIRLANIRKEN ÜRETİM YAPACAK YERİMİZ YOK

ÜYELERİMİZİN DARALAN ÇALIŞMA ALANLARI ÜRETİMİ VE TİCARETİ KISITLIYOR

Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Kuyumcu, Ardeşen'deki İmalat Sanayinde Artan Potansiyele Bağlı Olarak İmkanlar Ölçüsünde Yeni Sanayi Alanlarının Oluşturulması Gerektiğini Söyledi.

Ardeşen'deki çeşitli mal ve hizmet imalatına yönelik atölye ve küçük fabrika ünitelerinde artış görüldüğünü ifade eden Ardeşen TSO Başkanı İsmail Kuyumcu, "Düzensiz ve kendiliğinden kümeleşen irili ufaklı bu tesisler, ilçemizin içinde ve civarında plansız bir biçimde yoğunlaşmıştır. Bu yoğunluğun talebini ve gelecekte de artışı beklenen yoğunluğa şimdiden önlem almak adına yeni sanayi alanları ihtiyacının elzem olduğunu ön görmekteyiz." dedi.

BAKANLIĞA İLGİLİ BAŞVURU İÇİN YEREL YÖNETİMDEN DESTEK BEKLİYORUZ

Kuyumcu, "Bu oluşan talebe yanıt verebilmek adına Rize Valiliğimizin, Ardeşen Kaymakamlığımızın, Rize Milletvekillerimizin ve Ardeşen Belediye Başkanlığımızın T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde gerekli müracaatları yapmalarını talep etmekteyiz." dedi.

Kuyumcu, "Ekonomik büyümenin birçok belirleyicisi olup bu faktörlerden biri olan sanayi üretimi ülkelerin ve bölgelerin gelişmesi ve refah seviyesinin yükselmesi açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Sanayileşme, tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi ilçemiz Ardeşen’de de sosyal ve ekonomik değişim ve gelişimin bir sonucu olarak büyümektedir. Buna paralel olarak, çeşitli mal ve hizmet imalatına yönelik atölye ve küçük fabrika üniteleri de artış göstermektedir. Düzensiz ve kendiliğinden kümeleşen irili ufaklı bu tesisler, ilçemizin içinde ve civarında plansız bir biçimde yoğunlaşmıştır. Bu dağınıklık ve elverişsiz koşullardaki iş yerlerinde faaliyette bulunan küçük ve orta ölçekli tüccar ve sanayicilerin organize olma, kaynaklardan optimum bir şekilde yararlanma ve verimliliklerini arttırma isteği, yeni alan ve mekan taleplerini de beraberinde getirmektedir." dedi.

YENİ SANAYİ ALANLARI ŞART

Kuyumcu, "Bu kapsamda ilçemiz Ardeşen için sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; benzer olanaklardan yararlanan, altyapısı sağlanmış, ortak ticari ve hizmet alanlarını kullanabilen bir kompleksin sağlanması zorunlu hale gelmiştir." dedi.

İLGİLİ İMALAT ALANLARININ TALEPLERİNİ DİNLEDİK

Söz konusu talebimizi kamuoyu ile paylaşmadan önce, ilgili imalat sanayi temsilcilerinin de görüşlerini ve taleplerini dinlediklerini ifade eden Kuyumcu, "Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası (Ardeşen TSO) olarak, ilçemiz sınırları dahilinde ticaretle uğraşan üyelerimiz ve ilçe esnafımız ile yapılan görüşmelerde sıkça daralan iş sahasından bahsedilmekte olup, yeni sahalara ihtiyaç duyulduğu dile getirilmiştir. İşletmelerimizin ihtiyaç duyduğu bu kaynakların (yeni iş sahaları, orta ölçekli organize sanayi bölgesi) sağlanması ve etkin kullanımı işletmelerimizin verimli çalışabilmesi, büyümesi ve gelişmesi açısından kritik rol oynamaktadır. İşletmelerimizin büyümesi ve gelişmesi her yönü ile ülkemiz, bölgemiz ve ilçemiz ekonomisine katkı sağlayacak ve işletmelerinde yaratacakları istihdam ile işsizlik probleminin çözümü noktasında da ekonomimize katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda bölgemizin ve ilçemizin sürdürülebilir gelişmesini hızlandırmak ve diğer bölgeler ile bölge illeri arasındaki gelişmişlik farklarını azaltarak, bölgedeki ve ilçemizdeki KOBİ’lere hizmet verebilecek orta ölçekli bir organize sanayi bölgesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu oluşan talebe yanıt verebilmek adına Valiliğimizin, Kaymakamlığımızın, Milletvekillerimizin ve Belediye Başkanlığımızın T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde gerekli müracaatları yapmalarını talep etmekteyiz."

BÖLGEMİZİN İMALAT SANAYİSİNE GÜÇ KATACAKTIR

Kuyumcu, "Ülkemizin gücüne ve özel sektörümüzün dinamizmine yürekten inanan Ardeşen TSO olarak; tüccar ve sanayicimizin korunması ve bütün ihtiyaçlarının organize edilmiş bir merkezde karşılanmasının, işletmelerimizin katma değer yaratmasına, rekabet gücünü arttırmasına ve kurumsal kapasitelerinin gelişmesine faydalı olacağı kanaatindeyiz." dedi.


Benzer Odamızdan Haberler

Ardeşen TSO 84. Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi
Başkan Kuyumcu ve Başkan Yazıcı'dan Eco Auto Firmasına Ziyaret
Ardeşen TSO Başkanı Kuyumcu Öğrencilerle Buluştu
Eğitim Seminerine Davet
Sayısal Takograf (ST) Veri Analizi Projesi İle İlgili Duyuru
Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi