Birim ve Hizmet

 1. Görev Ünvanı                  :   Muamelat Memuru

b. Görevin Ana Amacı              : Organ toplantılarının tüm sekreterya işlerini, odaya gelen giden evrakın takibini ve üye bilgi güncelleme işlemlerini yapmak üzere, Yönetim Kurulu kararıyla atanan bir Muamelat Memuru bulunur.

c. Bağlı Olduğu Unvan: Genel Sekretere bağlı olarak çalışır.

 1. Kendisine Bağlı Ünvanlar: -
 2. İş İlişkileri: Oda Üyeleri, Oda Organları, Genel Sekreter ve tüm birimlerle sürekli temas halindedir
 3. Yokluğunda Vekalet Eden: -Oda Sicil Memuru, İnsan Kaynakları Sorumlusu, Özel Kalem
 4. Görev ve Yetkileri:
 • Organların toplantıları için gerekli hazırlığı yapmak, imzalattırılmasını ve saklanmasını sağlamak, 
 • Organ toplantılarının tutanaklarını düzenlemek,
 • alınan kararları ve bu kararlara ait defterleri mevzuata göre düzenlemek usulü dairesinde yazılmasını sağlamak, 
 • Genel Sekreterliğin emir ve talimatlarını ilgili servislere intikal ettirmek, gereğinin yapılıp yapılmadığını izlemek ve Genel Sekreterliğe bilgi vermek, 
 • Odaya gelen ve giden evrakın kaydına ilişkin giriş – çıkış defterini tutmak, ilgili yerlere dağıtımını yapmak ve arşivlenmesini sağlamak, 
 • Odaya gelen kitap – gazete – dergi vs. yayınları Genel Sekreterin talimatına uygun olarak saklamak, ilgili servislere iletmek,
 • Adresinde bulunamayan üyelerin adreslerinin araştırılarak tespit edilmesini sağlamak, 
 • Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı ve  Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri yapmak.
 • Yönetim Kurulunun alacağı karar çerçevesinde verilecek görev ve hizmetleri yerine getirmek.
 • Odanın Web sayfasını takip etmek ve düzenlemek gerekli duyuruları ve ilanları web sayfasında yayınlamak, yapılan faaliyetlerin fotoğraf çekimlerini yapıp, genel sekreterlik onayından sonra oda web sayfasında yayınlamak

 

 

 

 1. Aranan Nitelikler:
 • Öğrenim: En az Yüksekokul mezunu olmalıdır ( Tercihen Üniversite mezunu )
 • Deneyim: En az iki yıl tecrübeye sahip olmalıdır
 • Yasal mevzuatlar konusunda bilgili olmalıdır
 • Kurumun Politika ve Hedeflerini benimsemiş olmak
 • Sorumluluk Duygusu Gelişmiş olmak
 • İnsan ilişkileri ve ikna kabiliyeti güçlü olması
 • Sorunları analiz yeteneği güçlü olması
 • Değişim ve Yeniliğe açık olmak.
 • Doğru iletişimi her aşamada kurabilme yeteneğine haiz olmak.

Referans:

Muamelat Yönetmeliği, madde          49