Ardeşen TSO

Bölgesinde kanaat önderi konumda olan odamızın, üyelerini küresel aktörler konumuna getirmek amacına yönelik olarak;

  • Hizmetlerimizi, 5174 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ve TOBB Oda Borsa Akreditasyon Kriterleri çerçevesinde, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verilebilirlik ilkelerini benimseyen çağdaş yönetim anlayışıyla sunmak,
  • Ulusal ve uluslararası alanda güçlü networklerin üyesi olmak ve üyelerimiz arasında sektörel networkler oluşturmak,
  • Bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak politikalar geliştirmek ve lobi faaliyetlerinde bulunmak,
  • Üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumak üzere her türlü platformda aktif rol almak,
  • Üyelerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiyi erişilebilir kılmak,
  • Paydaşlarımızla güçlü işbirlikleri oluşturmak,
  • Çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirerek kurumsal performansımızı artırmak,

ve

  • Kalite altyapımızı sürekli iyileştirmek,

Kalite politikamızdır.