Birim ve Hizmet

 1. Görev Ünvanı                 :   İnsan Kaynakları Sorumlusu
 2. Görevin Ana Amacı      : Odanın çalışanlar ile ilişkisini kurabilmek için organizasyona ait bilgiyi, deneyimi, becerileri, karar vermeyi ve yaratıcılığı; bu yeteneklerin örgütlendirilmesini, yapılandırılmasını ve ödüllendirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kurulu kararıyla atanan bir İnsan Kaynakları Sorumlusu bulunur.
 3. Bağlı Olduğu Unvan: Genel Sekretere bağlı olarak çalışır.
 4. Kendisine Bağlı Ünvanlar: -
 5. İş İlişkileri: Oda Üyeleri, Oda Organları, Genel Sekreter ve tüm birimlerle sürekli temas halindedir
 6. Yokluğunda Vekalet Eden: Genel sekreter
 7. Görev ve Yetkileri:
 • Odada işe başlayanların işe giriş işlemlerini yapmak.
 • Çalışanların özlük hakları ile ilgili işlemleri yapmak ve dosyalarını tutmak.
 • Yönetici, üye ve çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirlemek.
 • Yıllık Eğitim Planı hazırlamak.
 • Eğitimlerin değerlendirmesini yapmak.
 • Çalışan Performansını değerlendirmek ve raporlamak.
 • Çalışan Memnuniyet Anketini hazırlamak, yapmak, değerlendirmek ve raporlamak.
 • Çalışan toplantılarını koordine etmek.
 • Çalışan önerilerini derlemek ve raporlamak.
 • Genel Sekreterin vermiş olduğu diğer işleri yapmak
 • Bölümü ile ilgili olarak Yasal mevzuatların uygulanmasından sorumludur.

 

 1. Aranan Nitelikler:
 • Öğrenim: En az Yüksekokul mezunu olmalıdır 
 • Deneyim: En az iki yıl tecrübeye sahip olmalıdır
 • Yasal Mevzuatlar hakkında bilgili olmalıdır
 • Kurumun Politika ve Hedeflerini benimsemiş olmak
 • Sorumluluk Duygusu Gelişmiş olmak
 • İnsan ilişkileri ve ikna kabiliyeti güçlü olması
 • Sorunları analiz yeteneği güçlü olması
 • Değişim ve Yeniliğe açık olmak.
 • Doğru iletişimi her aşamada kurabilme yeteneğine haiz olmak.