Ardeşen TSO

 

Doğruluk ve Dürüstlük

İşimizi doğru yaparız. Tüm iş ilişkilerimizde dürüstlükten taviz vermeyiz.

Plan ve Program

Plan ve program işin yarısıdır, diğer yarısı işin kendisidir.

Sevgi ve Saygı

İşimizi severek yaparız. Üyelerimize ve çalışanlarımıza sevgi, saygı ve hoşgörüyle yaklaşırız.

Adalet ve Tarafsızlık

İşimizi yaparken adaletten taviz vermeyiz. Her üye, kişi ve kuruma aynı mesafedeyiz.

Güven

Üyelerimiz ile karşılıklı güven esasına dayanan kalıcı ve yakın ilişkiler kurar, işlerimizi bu doğrultuda yürütürüz.

Gizlilik

Tüm üye, kişi ve kurumlar hakkında edindiğimiz bilgileri yasaların izin verdiği ölçüler dışında hiçbir kişi ve kurumla paylaşmayız. Tüm üyelerimizin ve paydaşlarımızın gizlilik haklarına saygı duyarız.

Şeffaflık

Kararlarımızın, kurallar ve düzenlemeler doğrultusunda alınmasını ve uygulanmasını sağlarız. Alınan kararlardan etkileneceklerin bilgiye erişiminin sağlanması ve bu bilginin de ulaşılabilir, anlaşılır ve somut olması prensibi ile çalışırız.

Etkinlik, Verimlilik ve Kalite

Her süreç ve işlem adımında hedeflere odaklanırız. Hedeflerimizi verimlilik ve kaliteden sala ödün vermeden gerçekleştirmeyi görev biliriz.

Takımdaşlık

Kurum içerisinde "biz" bilincini kurduk, yaşatacağız. Üyelerimiz de bizim için, bizden biridir.

Yenilikçi Olmak

Kurum olarak yeniliğe ve inovasyona büyük önem vermekteyiz.

Profesyonellik

Kuruluş ilke ve prensiplerimizden taviz vermeden işimizin gereğini yaparız.

Sosyal Sorumluluk

İnsana, kişi hak ve özgürlüklerine ve çevreye saygılıyız. Bunun gereklerini her iş sürecinde dikkate alır, maddi ve manevi olarak her fırsatta yerine getirmeye gayret ederiz.