Birim ve Hizmet

 1. Görev Ünvanı    :   Bilgi İşlem Sorumlusu
 2. Görevin Ana Amacı          : Odanın bilgisayar, iletişim işlerini yürütmek ve Genel          Sekreterlik tarafından verilecek görevleri yerine getirmek üzere yönetim kurulu kararıyla atanan bir Bilgi İşlem Sorumlusu bulunur.
 3. Bağlı Olduğu Unvan: Genel Sekretere bağlı olarak çalışır.
 4. Kendisine Bağlı Ünvanlar: -
 5. İş İlişkileri: Oda Üyeleri, Oda Organları, Genel Sekreter ve tüm birimlerle sürekli temas halindedir
 6. Yokluğunda Vekalet Eden: Basın Sorumlusu, İnsan Kaynakları Sorumlusu
 7. Görev ve Yetkileri:
 • İnternet sitesinin genel yapısındaki değişikliklere hakim olmak ve gerektiği sürece değişiklikleri yapmak,
 • İnternet sitesi üzerinden güncel haberleri, duyuruları yayınlamak,
 • İnternet sitesinin bağlı bulunduğu server ile ilgili. bakım çalışmasını yapmak,
 • Bilgisayar veya ofis malzemeleri alınması ile ilgili yol göstermek,
 • Genel Sekreterlik tarafından verilecek görevleri yerine getirmek,
 • Oda web sitesinin aktif olarak çalışmasını ve güncellenmesi hizmetlerinin düzenli ve kontrollü yürütülmesini sağlamak,
 • Odaya ait evrakları, TOBB Muamelat Yönetmeliğine  göre  yedeklemek ve arşivlemek,
 • Tüm birimlerin bilgisayar ortamındaki bilgi, doküman ve verilerin yedekleme işleminin yapılmasını sağlamak.

 

 1. Aranan Nitelikler:
 • Öğrenim: En az lisans mezunu olmalıdır Bulunmadığı durumlarda en az yüksekokul mezunu da tercih edilebilir.
 • Kurumun Politika ve Hedeflerini benimsemiş olmak
 • Sorumluluk Duygusu Gelişmiş olmak
 • İnsan ilişkileri ve ikna kabiliyeti güçlü olması
 • Değişim ve Yeniliğe açık olmak.
 • Doğru iletişimi her aşamada kurabilme yeteneğine haiz olmak.

 

REFERANS:

 1. Görev Ünvanı     :   Dış Ticaret Sorumlusu
 2. Görevin Ana Amacı          : Odanın dış ticarette önemli yeri olan belgelerin (Geçiş belgesi, Euro1, Menşe şahadetnamesi vb.)  işlerini yürütmek ve Genel Sekreterlik tarafından verilecek görevleri yerine getirmek üzere yönetim kurulu kararıyla atanan bir Dış Ticaret sorumlusu bulunur.
 3. Bağlı Olduğu Unvan: Genel Sekretere bağlı olarak çalışır.
 4. Kendisine Bağlı Ünvanlar:
 5. İş İlişkileri: Oda Üyeleri, Oda Organları, Genel Sekreter ve tüm birimlerle sürekli temas halindedir
 6. Yokluğunda Vekalet Eden: Genel sekreter.
 7. Görev ve Yetkileri:
 • İhracat ve ithalatla ilgili odaya gelen talepler doğrultusunda bilgi ve doküman hazırlamak.
 • İhracat ve ithalatla uğraşan sanayicilerimize Geçiş Belgesi (Dozvala), Euro1,  Menşe  gibi dolaşım belgelerini vermek, alan firmaları ilgili yerlere kaydetmek.
 • Dış ticaret konusunda mevzuatı takip etmek, mevzuat değişikliklerinden Oda yönetimini ve bu konu ile Odaya ulaşan her türlü sınai bilgiyi sanayici, ihracatçı ve ithalatçı işletmelere telefon, faks veya e-mail yoluyla haberdar etmek.
 • İhracat istatistiklerini hazırlamak, dosyalamak
 • Geçiş Belgelerini teslim almak, saymak ve kabul etmek
 • Geçiş belgelerinin diğer dağıtım ofislerine transferini yapmak.
 • Geçiş belgelerinin günlük satış raporunu genel sekreterliğe sunmak
 • Geçiş belgelerinin gelirlerini her gün mali işler müdürüne teslim etmek.

 

 1. Aranan Nitelikler:
 • Öğrenim: En az yüksekokul mezunu olmalıdır
 • Kurumun Politika ve Hedeflerini benimsemiş olmak
 • Sorumluluk Duygusu Gelişmiş olmak
 • İnsan ilişkileri ve ikna kabiliyeti güçlü olması
 • Değişim ve Yeniliğe açık olmak.
 • Doğru iletişimi her aşamada kurabilme yeteneğine haiz olmak.