Politika

 • 5174 Sayılı Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Kanunu çerçevesinde kurulmuş ve Kamu Kurumu Niteliğinde bir Meslek Örgütü olan Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası;

  Kamunun kendisine vermiş olduğu görevleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmek için gerekli şartları oluşturmuş, organizasyonel yapısını buna göre düzenlemiştir.

  Sanayi, iç ve dış ticaretle ilgili belgelerin satış, düzenleme ve onaylama işlemlerini gerçekleştirerek, ticaret ve sanayinin mevzuata uygun biçimde yürümesine katkı sağlar. 

  Yönetiminde, çağdaş yönetim anlayışı olan Kurumsal Yönetişim ilkelerini benimsemiştir.

  Toplam Kalite Yönetim Sistemini, Kurumsallaşmasının aracı olarak benimsemiş ve uygulamaktadır.

  Kaynaklarını optimal biçimde kullanabilmek için, “bilgi”nin öneminin farkındadır. Almış olduğu kararlar ve geliştirmiş olduğu politikaların gerçekçi ve tutarlı olması için; sağlıklı verilerden elde edilmiş bilgilere dayandırılması gerektiğine inanmaktadır.

  Tanımlamış olduğu vizyona ulaşabilmek için, orta vadeli Stratejik Planını hazırlamış ve uygulamaktadır.

  Üyelik prensibi ile meydana gelmiş olmasından dolayı; Misyonu çerçevesinde, hizmet yelpazesini üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda şekillendirir.

  Bölgesel Kalkınmadaki rolünü etkin biçimde yerine getirmek için, Sosyal Sorumluluk bilinciyle hareket eder.

  Güncel teknolojileri takip eder, hizmetlerin sunumunda yeni teknolojileri kullanır.

  Etkin ve sürekli iletişim halinde olabilmek için, üyelerinin tüm bilgilerini güncel tutmaya yönelik süreçlerini/prosedürlerini tanımlamıştır.

  Üyesinin her türlü bilgisi odanın güvencesi altındadır. Bilgi güvenliği konusunda, risklerini belirlemiş, gerekli yasal ve teknolojik tüm tedbirleri almıştır.

  Kurumsal performansın çalışanlarla doğrudan ilişkisinin bilinciyle, insan kaynağını en iyi biçimde yönetmek üzere sistemini kurmuştur.

   

  Yıllık bütçesinin hazırlanmasını ve dönem içerisindeki muhasebe hareketlerini, “TOBB Bütçe Muhasebe Yönetmeliği” çerçevesinde yerine getirir.

  Gelirlerinin neredeyse tamamı Üye Aidatları ve Kamu Ajanlığından oluşan odanın mali yönetim anlayışı, Faiz gibi sıfır risk içeren yatırım araçlarıyla şekillenmektedir.

  Özellikle hizmetlerinin kalitesini doğrudan etkiyecek olan, mal ve hizmetlerin satın alınmasında, kurumun çıkarlarını koruyan ve şeffaflığı sağlayan süreç/prosedürlerini tanımlamıştır.

  Üyelerinin işlerini geliştirmeye katkı sağlamak amacıyla, sektörel Networkler oluşturur.

  Üyelerinin çıkarlarını korumak üzere, onları her türlü platformda temsil eder.

  Üyelerinin rekabet avantajı elde edebilmeleri için, ihtiyaç duydukları bilgi ve danışmanlık desteği verir.

   

  Ardeşen TSO Yönetim Kurulu’nun 23.10.2019 tarih ve 78/4 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.