Politika

 • Bölgesinde kanaat önderi konumda olan odamızın, üyelerini küresel aktörler konumuna getirmek amacına yönelik olarak;

 • Hizmetlerimizi, 5174 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ve TOBB Oda Borsa Akreditasyon Kriterleri çerçevesinde, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verilebilirlik ilkelerini benimseyen çağdaş yönetim anlayışıyla sunmak,
 • Ulusal ve uluslararası alanda güçlü networklerin üyesi olmak ve üyelerimiz arasında sektörel networkler oluşturmak,
 • Bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak politikalar geliştirmek ve lobi faaliyetlerinde bulunmak,
 • Üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumak üzere her türlü platformda aktif rol almak,
 • Üyelerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiyi erişilebilir kılmak,
 • Paydaşlarımızla güçlü işbirlikleri oluşturmak,
 • ve

 • Kalite altyapımızı sürekli iyileştirmek,
 • Kalite politikamızdır.

   

  Ardeşen TSO Yönetim Kurulu’nun 23.10.2019 tarih ve 78/4 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

 • Çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirerek kurumsal performansımızı artırmak,