Politika

 • Odanın hedef kitlesi; Paydaşları (İç ve Dış Paydaşlar), Üyeleri ve Kamuoyudur.
 • İç paydaşları (yönetici ve çalışan) ile kurum içi iletişim araçlarını kullanarak etkin iletişimi sağlar.
 • Oda, Hedeflerini gerçekleştirmek için, zamanlamayı da ön planda tutarak, etkin iletişim planı hazırlar.
 • Oda, mesajların hedef kitleye doğru biçimde ulaştırıldığını, Kamuoyu Algı Araştırması ile kontrol eder.
 • Basın Bültenlerini etkili ve doğru biçimde hazırlar.
 • Hedef kitle, ulaşılmak istenen amaç ve tercih edilen iletişim araçlarının birbirleriyle uyum içinde olmasını sağlar.
 • Hazırlanan iletişim planını bütçe ile ilişkilendirir.
 • Belirlenen hedefler doğrultusunda hedef kitlenin istekleri önemlidir. Hedef kitleye etkin biçimde ulaşabilmek için, onların beklentileri (mekan, zaman, yöntem) doğrultusunda hareket eder.
 • Basınla düzenli temas halindedir. Basın listelerini güncel tutarak; medya ile röportajlar, basın bültenleri, elektronik bülten, basın toplantıları ve basın temsilcileri ile toplantılar yapar.
 • Periyodik ziyaretler ve sektörel toplantılar düzenleyerek, Üyeleriyle sürekli temas halindedir.
 • Paydaşlarıyla sürekli temas halinde olur (Temsil ve Lobicilik Faaliyetleri).
 • Yönetici, Çalışan ve Üyeleriyle periyodik toplantılar düzenler.
 • Dönemsel Faaliyet Raporları hazırlar.

 

Ardeşen TSO Yönetim Kurulu’nun 23.10.2019 tarih ve 78/4 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

 

İLETİŞİM PLANI İÇİN GİRDİ BİLGİLERİ

İç İletişim;

Yüz Yüze (Sözel): Organ Toplantıları, Komisyon Toplantıları, AİK toplantıları, YGG toplantıları, Çalışan Toplantıları, Çalışan Memnuniyeti, Çalışan Önerileri, Çalışan Eğitimleri

Yazılı: İç yazışmalar, Duyurular (pano), Sirkülerler

Dijital: e-posta, SMS, Kurumsal Web Sayfası,

 

Dış İletişim;

Yüz Yüze (Sözel): Ziyaretler (Lobi Faaliyetleri), Temsil Faaliyetleri, Toplantılar, Etkinlikler,

Görsel/Yazılı Medya: Basın Toplantıları, Basın Bildirileri, Basın Bültenleri, Haberler, Etkinlik Bildirimleri, Strateji ve Politikaların duyurulması, Faaliyet Raporu

Sosyal Medya: Facebook, Twitter

Dijital: e-posta, SMS, Kurumsal Web Sayfası, Tanıtım Videosu, Basın Bültenleri, Haberler

Üyelerle iletişim;

Yüz Yüze (Sözel): Üye Kaydı ve Üyelik İşlemleri, İlan Hizmetleri, Belge Hazırlama ve Onaylama Hizmetleri, Sektörel toplantılar, Tematik Toplantı/Etkinlikler, Üye Ziyaretleri, Karar Alıcılarla Toplantılar (Lobi Faaliyetleri),

Görsel/Yazılı Medya: Basın Toplantıları, Basın Bildirileri, Basın Bültenleri, Haberler, Etkinlik Bildirimleri, Strateji ve Politikaların duyurulması, Faaliyet Raporu

Sosyal Medya: Facebook, Twitter

Dijital: e-posta, SMS, Kurumsal Web Sayfası, Tanıtım Videosu, Basın Bültenleri, Haberler