Politika

ARDEŞEN TİCARET VE SANAYİ ODASI HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKASI

 

Gelişen ve değişen şartlara uyumlu hizmet anlayışıyla, açık, şeffaf, dürüst, anlaşılabilir, uzlaşmacı ve birleştirici yaklaşımla, üyelerinin ve bölgesinin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak temel amacı doğrultusunda;

Oda’nın görüş ve önerilerini, yürüttüğü çalışma ve projeler ile tüm faaliyetlerini, teknolojinin sağladığı tüm imkanlar ile elektronik, yazılı, görsel ve sosyal medya organlarını kullanarak, üyeler, yerel yönetimler, iş çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve karar alıcılar olmak üzere tüm hedef kitlesine etkin bir şekilde ulaştırmaktır.

 

Oda, bu politika doğrultusunda, başta üyeleri olmak üzere hedef kitlesine ulaşırken;

 

  • (SMS) Kısa mesaj,
  • Elektronik posta,
  • Telefon,
  • Faks,
  • Web sayfası
  • Sosyal Medya
  • Yıllık Faaliyet Raporu
  • Tüm yazılı, elektronik ve görsel basın kuruluşları ile ajanslara gönderilen basın açıklamalarını kullanmaktadır. 

 

Ardeşen TSO Yönetim Kurulu’nun 23.10.2019 tarih ve 78/4 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.