Birim ve Hizmet

Yetki:

 • Odanın En az 4 yıl süreli Stratejik Planı’nı hazırlamak.
 • Hazırlanan Stratejik Plan’ın Hedeflerini Yıllık İş Planları ile İzlemek.
 • Sonuçlarını Yıllık Faaliyet Raporlarıyla Değerlendirmek.
 • Tüm bu çalışmaları oda yönetim kurulunun onayına sunmak ve Yönetim kurulunun
 • Bu kapsamda aldığı kararları uygulamak.
 • Akreditasyon İzleme Komitesi üyesi olarak Stratejik Plan ile TOBB Akreditasyon Sistemi Çalışmalarına fiilen katılmak.
 • 3 Ayda bir yapılan Akreditasyon İzleme Komitesi Toplantılarına katılmak.

Sorumluluk :

Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI :

 • Komitenin Raportörü Genel Sekreter’dir. Onun yokluğunda Akreditasyon Sorumlusudur.
 • Her 3 ayda bir olağan olarak toplanır.
 • Başkanın talebi veya 3 üyenin çağrısı üzerine de Olağanüstü toplanabilir.
 • Kararlar en az 3 üye ile alınır.
 • Alınan kararlar karar defterine katılanların imzaları ile kaydedilir.
 • Karar defteri geliştirme ziyaretlerinde ve denetimlerde ibraz edilir.