Birim ve Hizmet

 1. Görev Ünvanı    :   AB/Proje Koordinasyon Sorumlusu
 2. Görevin Ana Amacı          : Odanın kendi kaynakları dışında, dış kaynaklı fonlardan yararlanmasını sağlamak üzere proje hazırlama ve yönetme  işlerini yürütmek ve Genel          Sekreterlik tarafından verilecek görevleri yerine getirmek üzere Yönetim Kurulu kararıyla atanan bir AB/Proje Koordinasyon Sorumlusu bulunur.
 3. Bağlı Olduğu Unvan: Genel Sekreter
 4. Kendisine Bağlı Ünvanlar: -
 5. İş İlişkileri: Oda Üyeleri, Oda Organları, Genel Sekreter ve tüm birimlerle sürekli temas halindedir
 6. Yokluğunda Vekalet Eden: Genel Sekreter
 7. Görev ve Yetkileri:
 • AB – SODES – ABİGEM – DAKA –KOSGEB vb. kurum ve kuruluşların açmış oldukları çağrı ve desteklerin takibini yapmak.
 • Odanın, üyelerin ve bölgenin iş geliştirmelerine yönelik projelerin takibini ve hazırlığını yapmak
 • Kalkınma Ajanlarının mali destek, doğrudan faaliyet destekleri ve teknik destek programlarına, Genel Sekreterliğin talimatları, tespitleri ve önerileri çerçevesinde proje hazırlamak
  1. Aranan Nitelikler:
 • Öğrenim: En az lisans mezunu olmalıdır
 • En az 1 yıl iş tecrübesi olmalıdır
 • Kurumun Politika ve Hedeflerini benimsemiş olmak
 • Sorumluluk Duygusu Gelişmiş olmak
 • İnsan ilişkileri ve ikna kabiliyeti güçlü olması
 • Değişim ve Yeniliğe açık olmak.
 • Doğru iletişimi her aşamada kurabilme yeteneğine haiz olmak.

 

REFERANS:

      

 1. Görev Ünvanı     :   Özel Kalem Memuru (Sekreter)
 2. Görevin Ana Amacı          : Odanın telefon santrali ile ilgili faaliyetler ve evrak takibi ile ilgili   işlerini yürütmek ve Genel Sekreterlik tarafından verilecek görevleri yerine getirmek üzere Yönetim Kurulu kararıyla atanan bir Özel Kalem Memuru (Sekreter) bulunur.
 3. Bağlı Olduğu Unvan: Genel Sekreter
 4. Kendisine Bağlı Ünvanlar: -
 5. İş İlişkileri: Oda Üyeleri, Oda Organları, Genel Sekreter ve tüm birimlerle sürekli temas halindedir
 6. Yokluğunda Vekalet Eden: Oda sicil memuru
 7. Görev ve Yetkileri:
 • Odanın telefon (santral) işlemlerini takip etmek, Başkanlık, genel sekreterlik ve diğer birimlere aktarımlarını sağlamak.
 • Odaya gelen ve giden evrakın kaydına ilişkin giriş – çıkış defterini tutmak, ilgili yerlere dağıtımını yapmak ve arşivlenmesini sağlamak, 
 • Odaya gelen kitap – gazete – dergi vs. yayınları Genel Sekreterin talimatına uygun olarak saklamak, ilgili servislere iletmek,
 • Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı ve  Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri yapmak.
 • Yönetim Kurulunun alacağı karar çerçevesinde verilecek görev ve hizmetleri yerine getirmek.
 • Odanın eğitim, toplantı ve seminer organizasyonlarının Genel Sekreterliğin talimatları çerçevesinde takibini yapmak
  1. Aranan Nitelikler:
 • Öğrenim: En az yüksekokul mezunu olmalıdır
 • Kurumun Politika ve Hedeflerini benimsemiş olmak
 • Sorumluluk Duygusu Gelişmiş olmak
 • İnsan ilişkileri ve ikna kabiliyeti güçlü olması
 • Değişim ve Yeniliğe açık olmak.
 • Doğru iletişimi her aşamada kurabilme yeteneğine haiz olmak.