Odamızdan Haberler

Odamızdan Haberler

Yabancı İşçi Çalıştırılması İzni İle İlgili Önemli Duyuru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgi yazısında , Karadeniz Bölgesinde bulunan samsun , ordu , Giresun , Trabzon , Rize ve Artvin illerimizde yapılan çay ve fındık üretiminin çeşitli aşamalarında yoğun olarak mevsimlik tarım işçiliğine ihtiyaç duyulduğu , özellikle hasat döneminde ürünün zamanında toplanabilmesini teminen ihtiyaç duyulan işgücünün kendi insan gücü kaynağımızdan karşılanamadığı hallerde yabancı işgücü istihdamıyla karşılanabileceğinin değerlendirildiği belirtilmiştir. Bununla birlikte 6735 sayılı Uluslararası işgücü Kanununun “Çalışma izni Muafiyeti” başlıklı 13. Maddesi çerçevesinde anılan illerde, mevsimlik tarım (çay ve fındık) işlerinde çalışacak Gürcistan uyruklu yabancıların Türkiye’deki yasal kalış sürelerini geçmemek kaydıyla bir takvim yılında en fazla 90 gün süreyle çalışma izninden muaf olarak çalışabileceklerinden bahisle ilgi yazıda belirtilen hususların İçişleri Bakanlığınca uygun bulunması halinde ilgili icra birimlerine iletilmesi hususu talep edilmiştir.

Bu kapsamda bahse konu illerde mevsimlik tarım (çay,fındık) işlerinde çalışacak Gürcistan uyruklu yabancılar , Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığınca müştereken belirlenen esaslara uygun olmak şartıyla çalışma izninden muaf tutulacağı bildirilmiştir. 

Önemle duyurulur.

 


Benzer Odamızdan Haberler

Rize İli Oda ve Borsa Müşterek Toplantısı Gerçekleştirildi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Afrin Operasyon Açıklaması
Üyelerimizle Geleneksel İftar Yemeği Gerçekleştirildi
Çalışma Hayatında Milli Seferberlik
KOSGEB İşbirlikli Girişimci Kurslarımız Devam Ediyor
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden Değerlendirme Toplantısı