Odamızdan Haberler

Odamızdan Haberler

TOBB Nefes Kredisi Masrafları Hakkında Önemli Duyuru

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, “TOBB NEFES KREDİSİ” adı altında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Denizbank A.Ş. ile TOBB arasında 02 Aralık 2016 tarihinde imzalanan protokol kapsamında oda borsa üyeleri adı geçen bankalardan kredi kullanmaya 12 Aralık 2016 itibariyle başlamış ve halen kredi kullanmaya devam etmektedir.

Bu çerçevede “TOBB Nefes Kredisi” kapsamında gerçekleşen kredi kullandıranlarında 250,00-TL banka ve 250,00-TL KGF başvuru masrafı ile kefalet oranının %0,5’i (bindebeş) oranında komisyon olmak üzere bir takım ücretler ödenmektedir. Ancak, 27.02.2017 tarih 2017/9969 sayılı Bakanlar Kurulu Karan (BKK) ile KOBİ’Ierde kefalet oram % 85’ten % 90’a yükseltilmiş ve komisyon oranı da başka hiçbir masraf olmaksızın (banka ve KGF dahil olmak üzere) %0,03 (onbindeüç) oranına düşürülmüştür.

Dolayısıyla, yeni BKK gereği 20 Mart 2017 tarihi itibariyle TOBB Nefes Kredisi kapsamında Ziraat Bankası ve Denizbank’tan kullanılacak kredilerde, kredinin sadece %0,03’ü (onbindeüç) kadar bir masraf alınabilecektir. (Örneğin 100.000,- TL’lik bir kredi için 30,-TL)

Bilgilerinize sunulur.


Benzer Odamızdan Haberler

Odamızda Devlet Destekleri ve Hibe Programları Konulu Eğitim Gerçekleştirildi
Rize İli Oda ve Borsa Müşterek Toplantısı Gerçekleştirildi
Rize Defterdarlığınca Organize Edilen Tebrik Ziyaretleri Kapsamında Ardeşen Vergi Dai
Kalfalık , Ustalık ve Usta Öğretici Belgeleri Yeniden Düzenleniyor
İŞKUR Girişimci Kursları Başlıyor Son Başvuru 12 Ekim Perşembe
Kadir Gecesi Kutlama Mesajı