Odamızdan Haberler

Odamızdan Haberler

Mesai Saatleri Dışında İşlem Yapma Talepleri

Bilindiğiüzere,gümrükidarelerindeyapılanfazlaçalışmauygulamasınınesasları;4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 nci maddesi, 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanan2009/15481sayılıKararnamenin121-125ncimaddeleriile21.11.2009 tarihli 27413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 74 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmiştir. 


Bu itibarla, ihracatçı firmaların yıl sonunda taahhüt kapatma noktasında yaşadıkları yoğunlukgözönündebulundurulduğunda,özellikleAralıkayıiçerisindehaftasonlarıdadahil olmak üzere, mesai saatleri dışında işlem yapmak isteyen yükümlülerin fazla mesai taleplerinin karşılanması hususunda, tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerimiz 14.12.2018tarihli yazı ile talimatlandırılmıştır.

Üyelerimize Önemle Duyurulur


Benzer Odamızdan Haberler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Rize İl İcra Kurulu açılış toplantısını gerçekleştirildi.
Ardeşenli Hemşehrilerimiz ve Üyelerimiz İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başvuruları Başladı. Son Başvuru 8 Mayıs 2019
ABD’nin İran Yaptırımları Bilgilendirme Toplantısı
Ardeşen TSO Mart 2019 Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi.
ARDEŞEN TSO 1. ve 6. Meslek Grubu İle İştişare Kahvaltısında Buluştu