Odamızdan Haberler

Odamızdan Haberler

Mesai Saatleri Dışında İşlem Yapma Talepleri

Bilindiğiüzere,gümrükidarelerindeyapılanfazlaçalışmauygulamasınınesasları;4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 nci maddesi, 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanan2009/15481sayılıKararnamenin121-125ncimaddeleriile21.11.2009 tarihli 27413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 74 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmiştir. 


Bu itibarla, ihracatçı firmaların yıl sonunda taahhüt kapatma noktasında yaşadıkları yoğunlukgözönündebulundurulduğunda,özellikleAralıkayıiçerisindehaftasonlarıdadahil olmak üzere, mesai saatleri dışında işlem yapmak isteyen yükümlülerin fazla mesai taleplerinin karşılanması hususunda, tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerimiz 14.12.2018tarihli yazı ile talimatlandırılmıştır.

Üyelerimize Önemle Duyurulur


Benzer Odamızdan Haberler

KOBİ'lerimize NEFES KREDİSİ Projesi Yeniden Başladı.
İstihdam Seferberliği 2019 Burada İş Var Teşvik Paketi Bilgilendirme Semineri
ARDEŞEN TSO 3,4 ve 5.Meslek Grubu İle İstişare Kahvaltısında Buluştu
Hentbol Bayanlar Süper Ligi Temsilcileri ve Sporcularından Odamıza Ziyaret
Oda Borsalar için Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Rehberi
Başsağlığı ve Vefat Haberi - Rize'mizin Başı Sağolsun