Odamızdan Haberler

Odamızdan Haberler

Mesai Saatleri Dışında İşlem Yapma Talepleri

Bilindiğiüzere,gümrükidarelerindeyapılanfazlaçalışmauygulamasınınesasları;4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 nci maddesi, 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanan2009/15481sayılıKararnamenin121-125ncimaddeleriile21.11.2009 tarihli 27413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 74 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmiştir. 


Bu itibarla, ihracatçı firmaların yıl sonunda taahhüt kapatma noktasında yaşadıkları yoğunlukgözönündebulundurulduğunda,özellikleAralıkayıiçerisindehaftasonlarıdadahil olmak üzere, mesai saatleri dışında işlem yapmak isteyen yükümlülerin fazla mesai taleplerinin karşılanması hususunda, tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerimiz 14.12.2018tarihli yazı ile talimatlandırılmıştır.

Üyelerimize Önemle Duyurulur


Benzer Odamızdan Haberler

Rize Defterdarlığınca Organize Edilen Tebrik Ziyaretleri Kapsamında Ardeşen Vergi Dai
Rize İl Oda Borsa Müşterek Toplantısı Gerçekleştirildi.
TOBB Başkanımıza Tebrik Mesajı
Ak Parti Rize Milletvekili Hasan Karal'dan Odamıza Ziyaret
Eğitime TOBB desteği öğrencilere ulaştırıldı.
Ardeşen Ticaret ve Sanayi odası 33. yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.