Politika

ARDEŞEN TSO  HABERLEŞME VE BASIN YAYIN POLİTİKASI 

  • Ardeşen TSO’nun  yazılı, görsel ve işitsel basınla olan ilişkilerini, kamuoyunu oluşturma çalışmalarını gerçekleştirmek, bu amaçla söz konusu kuruluşlar nezrinde gerekli girişimleri sağlamak. Hazırladığı basın bültenlerini basın kuruluşlarına enforme etmek.
  • Yurt içi ve yurt dışından gelen, ihale, iş birliği, ithal ve ihraç talepleri, fuar ve toplantılarla ilgili dokümanları haber halinde düzenleyerek yayın organları aracılığıyla üyelere bildirmek.
  • Ardeşen TSO’nun düzenli toplantılarına yerel basının  katılmasını sağlamak.
  • Ardeşen TSO tarafından hazırlanan raporların basımı ve dağıtımını koordine etmek.
  • Ardeşen TSO tarafından organize edilen seminer, toplantı ve sempozyumlarda fotoğraf  çekimi ile deşifrelerini yapar, bunları arşivler.
  • Odamızın gerçekleştirdiği etkinliklere basının katılımının sağlanması ve bu etkinliklerin basında yer almasının sağlanması için gereken çalışmaların yapılması. Yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin konuşmacı olarak katılacakları etkinlikler için bilgi, doküman, konuşma metni hazırlanması.
  • Basına; bilgi, görüş, açıklama verilmesi ve basında çıkanların yönetim kuruluna sunulması. Ayrıca, görsel ve yazılı basında yayımlanan ve odamızı, üyelerimizi ilgilendiren tüm konuların izlenip, gerektiği durumlarda önerilerle birlikte yönetim kurulu adına yönetim kurulu başkanına iletilmesi,

HABERLEŞME İLKELERİ  


Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası İletişim ve Haberleşme Stratejileri aşağıda belirtilen ilkelere bağlıdır.  

1. Haberleşme süreci açık ve tüm ilgililere ulaşabilir şeffaflıkta olmalıdır.  

2. Bilgiler sektörün ihtiyaçlarına yönelik, tarafsız olmalı. Haksız rekabete yol açacak sözlü veya yazılı hiçbir bilgi hiçbir suretle verilmez.  

3. İletişim araçları ve uygulamaları dürüst, açık ve tarafsız olmalıdır.  

4. Bilgiye sürekli ulaşabilir olmak, bunun için gerekli hallerde gerekli hizmeti satın almak,

5. Çok boyutlu haberleşme stratejilerinin belirlenmesi, Meclis, Yönetim, üyeler arasındaki haberleşmenin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi,  

6. Haberleşme ve iletişim konusunda Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, Yönetimi ve Personeli tam anlamıyla sorumludur.  

7. Yazılı ve görsel tüm basında yayınlanan oda ile ilgili tüm haberler düzenli olarak takip edilir ve raporlanarak yönetime sunulur.